Mėsos gaminių technologija / Ramunė Gečienė, Viktorija Baltuškienė

Mėsos gaminių technologija / Ramunė Gečienė, Viktorija Baltuškienė

€ 7,00

Mokymo priemonė.

 

Mėsos ir jos gaminių technologijos specialybės koelgijų, profesinių mokyklų moks leiviams ir studentams, mėsos verslo įmonių specialistams.

 

Sparčiai tobulėjant mėsos pramonės technologijoms, reikia vis daugiau kvalifikuo tų specialistų. Jiems parengti iki šiol trūko literatūros, teikiančios naujausią informaciją apie šią maisto produktų gamybą. Mėsos technologijos specialybės mo ksleiviams ir studentams jau seniai neišleista naujų vadovėlių. Naujausių specia lybės žinių stokoja ir mėsos pramonės darbuotojai. Leidinio tikslas - šią spragą užpildyti. Jame išsamiai apžvelgiama mėsos gaminių gamybos eiga nuo paskersto g yvulio dalijimo ir išpjaustymo, iki gatavas gaminys pasiekia vartotoją. Medžiaga išdėstyta šešiolikoje skyrių, kuriuose aprašoma mėsos sudėtis, kokybė, rūšys ir gaminiai. Analizuojamos naudojamų žaliavų ir jų pakaitų savybės, biocheminiai p rocesai. Supažindinama su maisto priedais, technologinėmis gaminių schemomis, že nklinimu, pakavimo būdais ir pakuočių medžiagomis, maisto saugos sistema įmonėse .Kiekvienas skyrius baigiamas klausimais ir užduotimis žinioms įtvirtinti. Patei kiamas aiškinamasis terminų žodynėlis. Ši mokymo priemonė padės moksleiviams ir studentams įgyti mėsos pramonės darbuot ojo ir technologo kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius, ugdyti teorinius bei praktinius sugebėjimus, o jų pedagogams - rengtis paskaitoms, planuoti dėstomąją medžiagą, vadovauti praktikos darbams. Knyga pravers ir šios gamybos šakos vers lininkams.

Kiekis

Mokymo priemonė.

 

Mėsos ir jos gaminių technologijos specialybės koelgijų, profesinių mokyklų moks leiviams ir studentams, mėsos verslo įmonių specialistams.

 

Sparčiai tobulėjant mėsos pramonės technologijoms, reikia vis daugiau kvalifikuo tų specialistų. Jiems parengti iki šiol trūko literatūros, teikiančios naujausią informaciją apie šią maisto produktų gamybą. Mėsos technologijos specialybės mo ksleiviams ir studentams jau seniai neišleista naujų vadovėlių. Naujausių specia lybės žinių stokoja ir mėsos pramonės darbuotojai. Leidinio tikslas - šią spragą užpildyti. Jame išsamiai apžvelgiama mėsos gaminių gamybos eiga nuo paskersto g yvulio dalijimo ir išpjaustymo, iki gatavas gaminys pasiekia vartotoją. Medžiaga išdėstyta šešiolikoje skyrių, kuriuose aprašoma mėsos sudėtis, kokybė, rūšys ir gaminiai. Analizuojamos naudojamų žaliavų ir jų pakaitų savybės, biocheminiai p rocesai. Supažindinama su maisto priedais, technologinėmis gaminių schemomis, že nklinimu, pakavimo būdais ir pakuočių medžiagomis, maisto saugos sistema įmonėse .Kiekvienas skyrius baigiamas klausimais ir užduotimis žinioms įtvirtinti. Patei kiamas aiškinamasis terminų žodynėlis. Ši mokymo priemonė padės moksleiviams ir studentams įgyti mėsos pramonės darbuot ojo ir technologo kvalifikaciją, tobulinti darbo įgūdžius, ugdyti teorinius bei praktinius sugebėjimus, o jų pedagogams - rengtis paskaitoms, planuoti dėstomąją medžiagą, vadovauti praktikos darbams. Knyga pravers ir šios gamybos šakos vers lininkams.

Palikite atsiliepimą

Panašios prekės